เปิดลิสต์ 25 หมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และ 100 ชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทั่วประเทศ!

Tiếp năng lượng nha!

ททท. ประกาศผลรายชื่อ 25 ชุมชนท่องเที่ยวชนบท และ 100 ชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งร่วมกับ 40 องค์กรจัดการประกวดเพื่อยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย และขยายผลสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติส่งเสริมด้านการตลาดสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้การจัดการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยว มีทั้งหมด 2 ประเภทรางวัล 10 สาขา ได้แก่

1. ประเภทสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท มี 5 สาขารางวัล ดังต่อไปนี้

– สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Best Creative Experience ) – สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ( Best Agro tourism ) – สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ( Best Homestay ) – สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ( Best Responsible Tourism ) – สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร ( Best for Company Outing )

2. ประเภทสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มี 5 สาขารางวัล ดังนี้

– หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง – หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร – หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม – หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย – หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ในส่วนของ 25 ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่ได้รับการประกาศในแต่ละประเภทสาขา มีดังต่อไปนี้

1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

1. วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ( บ้านหน้าทับ ) จังหวัดนครศรีธรรมราช – ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ – วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี – กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง – ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

2. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)

– วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี – ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร – กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี – ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน – วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

3. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

– โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย – หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ – บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง – ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย – ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

4. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

– วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ – ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง – การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล – วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

– ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี – ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม – ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี – วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ( บ้านหน้าทับ ) จังหวัดนครศรีธรรมราช – วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง

สุดยอด 100 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้

1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง

– ชุมชนนาตีน จังหวัดกระบี่ – ชุมชนบ้านบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ – ชุมชนจักสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี – ชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ – ชุมชนบ้านเมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่ – ชุมชนบ้านเขากอบ จังหวัดตรัง – ชุมชนบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี – ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่ – ชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร – ชุมชนบ้านนาสะแบง จังหวัดยโสธร – ชุมชนบ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี – ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ – ชุมชนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร – ชุมชนบ้านบึงไม้ ( รากไม้ตกแต่ง ) จังหวัดสระบุรี – ชุมชนบ้านชัยอุดม จังหวัดสุโขทัย – ชุมชนหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ – ชุมชนบ้านยางทอง จังหวัดอ่างทอง – ชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า ( งานจักสาน ) จังหวัดอ่างทอง – ชุมชนบ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ

2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

– ชุมชนเมืองลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร – ชุมชนบ้านสรรพยา จังหวัดชัยนาท – ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี – ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดน่าน – ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน – ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก – ชุมชนบ้านทองหลาง จังหวัดพิษณุโลก – ชุมชนบ้านร่องใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี – ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดลำพูน – ชุมชนบ้านผาหนาม จังหวัดลำพูน – ชุมชนบ้านกุดป่อง จังหวัดเลย

– ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ – ชุมชนบ้านริมคลอง ( ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ) จังหวัดสมุทรสงคราม – ชุมชนบ้านทับทิมสยาม จังหวัดสระแก้ว – ชุมชนบ้านถ้ำผึ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี – ชุมชนบ้านโคกน้อย จังหวัดอุดรธานี

3. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

– ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร – ชุมชนบ้านน้อย จังหวัดขอนแก่น – ชุมชนบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา – กลุ่มชุมชนบ้านฉางหลาง จังหวัดตรัง – ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม – ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา – ชุมชนบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช – ชุมชนซอยสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี – ชุมชนบ้านบาลา จังหวัดนราธิวาส – ชุมชนบ้านนากอ จังหวัดนราธิวาส – ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน – ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ( กาแฟ ) จังหวัดน่าน – ชุมชนบ้านทุ่งช้าง จังหวัดน่าน – ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี – ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ( กาแฟ ) จังหวัดลำปาง – ชุมชนหมู่บ้านบ่อแกน้อย จังหวัดสกลนคร – ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา – ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ – ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ – ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร – ชุมชนบ้านสหกรณ์ ( เกลือ ) จังหวัดสมุทรสาคร

4. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

– ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น – ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดขอนแก่น – ชุมชนบ้านสันทางหลวง ( ไทยอง ) จังหวัดเชียงราย – ชุมชนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง – ชุมชนบ้านพิมาน ( ภูไท ) จังหวัดนครพนม – ชุมชนบ้านดู่นอก จังหวัดนครราชสีมา – ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา – ชุมชนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา – ชุมชนบ้านวังหอ จังหวัดนครศรีธรรมราช – ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน – ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ – ชุมชนบ้านลานข่อย จังหวัดพัทลุง – ชุมชนบ้านบางหวาน จังหวัดภูเก็ต – ชุมชนบ้านคอเอน จังหวัดภูเก็ต – ชุมชนบ้านป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ชุมชนบ้านห้องแซง จังหวัดยโสธร – ชุมชนบ้านสระโบสถ์ จังหวัดราชบุรี – ชุมชนบ้านศรีดอนมูล จังหวัดลำปาง – ชุมชนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน – ชุมชนบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย – ชุมชนบ้านกุดจิ จังหวัดสกลนคร – ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา – ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย – ชุมชนบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ – ชุมชนบ้านหนองกุงพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู – ชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ จังหวัดอุดรธานี – ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี – ชุมชนบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี – ชุมชนบ้านเสี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ – ชุมชนบ้านสะนำ จังหวัดอุทัยธานี

5. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

– ชุมชนบ้านปางห้า จังหวัดเชียงราย – ชุมชนบ้านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ – ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ – ชุมชนบ้านกิวเลน้อย จังหวัดเชียงใหม่ – ชุมชนบ้านสันป่าม่วงกลาง จังหวัดพะเยา – ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่ – ชุมชนบ้านพุงหลวง จังหวัดแพร่ – ชุมชนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ชุมชนบ้านศรีล้อมแสงเมือง จังหวัดลำปาง – ชุมชนบ้านแพะ จังหวัดลำพูน – ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน – ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ – ชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม – ชุมชนบ้านเมืองบางโพธิ์งาม จังหวัดหนองคาย
ทั้งนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) แจ้งว่าการจัดประกวดในครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดประกวดรางวัลท่องเที่ยวชุมชนครั้งประวัติศาสตร์ที่บูรณาการทำงานร่วมกันจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 40 องค์กร จากวันนี้จนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยทุกชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และปิดท้ายด้วยการให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตเพื่อให้ได้ผลตัดสินที่เป็นเอกฉันท์รอบด้านครบทุกมิติ รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จึงเป็นรางวัลที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับผู้ชนะจากการประกวดครั้งนี้ นอกจากจะได้รับโล่รางวัลแล้วยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดขยายผลทางการตลาดและขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย รวมทั้งการขายผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ระดับโลก Airbnb เป็นต้น

สำหรับการจัดประกวดทั้ง 2 ประเภท จะดำเนินการภายใต้รูปแบบเดียวกัน คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วยงานจะร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตัดสิน ขณะเดียวกัน ททท. ยังได้ให้ความสำคัญกับการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมโหวตเลือกสุดยอดชุมชน และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 2 ด้าน ทั้งจากคะแนนพิจารณาของกรรมการ 70 % และ คะแนนโหวตจากนักท่องเที่ยว 30 % โดย ททท.จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day ในส่วนของรางวัลสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินและมอบรางวัล ในช่วงปลายปี 2563 นี้
ที่มา : hypertext transfer protocol : //bit.ly/2BOyouP

Lan tỏa nội dung này

Related Posts